หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยให้แนวทางการดำเนินงานตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนิน โครงการฯ สำหรับปีการศึกษาที่ 1/2560 อย่างรัดกุมและเคร่งครัด เพื่อให้ นักเรียนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการดูแล อย่างทั่วถึงและมีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการจำหน่ายนมโรงเรียน โดยมี นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
t20170502115635_385609.jpg
t20170502115635_385610.jpg
t20170502115642_385612.jpg
t20170502115643_385613.jpg
t20170502115648_385615.jpg
t20170502115721_385616.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888