หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประวิตร คุ้มสิน ประธานศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Young Smart farmer ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน (ไส้เดือนตาหวาน) ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอ บางคนที โดยมี นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ติดตามและให้ข้อมูล
t20170501120932_385547.jpg
t20170501120933_385548.jpg
t20170501120941_385550.jpg
t20170501120941_385551.jpg
t20170501120947_385553.jpg
t20170501120948_385554.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888