หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัด การควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากข่าวกรณีอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัด ฉ้อโกงเงิน โดยชักชวนสมาชิกที่มีเงินฝากจำนวน มากกับสหกรณ์จุฬาฯ เพื่อให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจล็อตเตอรี่ โดยอ้าง ว่าจะมีการจ่ายผลตอบแทนร้อยละ 1 ต่อเดือน ทำให้สมาชิกหลงเชื่อ และร่วมลงทุนหลายราย แต่ระยะหลังเริ่มไม่มีการจ่ายเงิน สมาชิกผู้ เสียหายจึงรวมตัวกันไปแจ้งความ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นรวม มูลค่านับพันล้านบาท กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำของอดีตประธาน สหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แต่อย่างใด จากผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับปีทำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการทำธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิก และนำเงิน ไปลงทุนในสถาบันการเงินและอื่นๆ แต่มิได้นำเงินไปลงทุนในแชร์ล็อตเตอรี่แต่อย่างใด ทั้งนี้ จาก การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังอยู่ในระดับดี. จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น พบว่า เป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับการบริหารงานภาย ในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะมีการติดตามข้อมูลทางการเงินการบัญชี อย่างใกล้ชิดต่อไป.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888