หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย กษ.
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน สรุปปัญหา และข้อเสนอแนะของ ศพก. และแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ ศพก. โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ รมว.กษ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเกษตรผสมผสาน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
t20170421163501_385391.jpg
t20170421163502_385392.jpg
t20170421163511_385394.jpg
t20170421163511_385395.jpg
t20170421163519_385397.jpg
t20170421163519_385398.jpg
t20170421163526_385400.jpg
t20170421163527_385401.jpg
t20170421163538_385403.jpg
t20170421163540_385404.jpg
t20170421163549_385406.jpg
t20170421163551_385407.jpg
t20170421163602_385409.jpg
t20170421163603_385410.jpg
t20170421163613_385412.jpg
t20170421163614_385413.jpg
t20170421163626_385415.jpg
t20170421163627_385416.jpg
t20170421163638_385418.jpg
t20170421163638_385419.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888