หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้หน่วย งานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนด้านการเดินทางให้ประชาชนได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเป็น การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้จำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อ เป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรกรในท้องถิ่น ตลอดจน เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ร่วมให้การสนับสนุนศูนย์บริการประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนมาอยู่ประจำศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888