หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะทำงาน รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.เชียงใหม่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และครูบัญชีอาสาประจำอำเภอ กล่าวรายงานฐานบัญชี เกี่ยวกับการอบรมสอนแนะการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายต้นทุนด้านการปลูกข้าว และการปลูกถั่วเหลือง
t20170407171325_384834.jpg
t20170407171327_384835.jpg
t20170407171322_384837.jpg
t20170407171324_384838.jpg
t20170407171319_384840.jpg
t20170407171320_384841.jpg
t20170407171316_384843.jpg
t20170407171317_384844.jpg
t20170407171312_384846.jpg
t20170407171314_384847.jpg
t20170407171309_384849.jpg
t20170407171310_384850.jpg
t20170407171308_384852.jpg
t20170407171307_384853.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888