หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะทำงาน รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนตามแผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 พล.อ.ทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายคณิต วิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 16 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ของจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง อำเภอจุน และอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีครูบัญชีประจำศูนย์ฯ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
t20170403170141_384642.jpg
t20170403170142_384643.jpg
t20170403170137_384645.jpg
t20170403170138_384646.jpg
t20170403170134_384648.jpg
t20170403170135_384649.jpg
t20170403170132_384651.jpg
t20170403170133_384652.jpg
t20170403170130_384654.jpg
t20170403170131_384655.jpg
t20170403170129_384657.jpg
t20170403170128_384658.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888