หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างคุณธรรม และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท เสริมสร้างคุณธรรม และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรของกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน” และพระเกริกเกียรติ กิตติวโร วัดโสมนัสราชวรวิหาร บรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างคุณธรรม” แก่บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 40 คน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170331155419_384453.jpg
t20170331155420_384454.jpg
t20170331155426_384456.jpg
t20170331155427_384457.jpg
t20170331155434_384459.jpg
t20170331155435_384460.jpg
t20170331155443_384462.jpg
t20170331155443_384463.jpg
t20170331155451_384465.jpg
t20170331155452_384466.jpg
t20170331155502_384468.jpg
t20170331155503_384469.jpg
t20170331155513_384471.jpg
t20170331155513_384472.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888