หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนางสาวรัชนี วิชชุลดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาสกร เลาหวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบัญชี นางสาวสิริวรรณ เกิดผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางสาวจารุณี ธัชศฤงคารสกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการ ตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำ รายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้งเพื่อให้ สอดคล้องและรองรับกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด หรือสหกรณ์สมาชิก จำนวน 170 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ซอยสุขุมวิท 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
t20170307095608_382958.jpg
t20170307095610_382959.jpg
t20170307095618_382961.jpg
t20170307095619_382962.jpg
t20170307095625_382964.jpg
t20170307095626_382965.jpg
t20170307095633_382967.jpg
t20170307095634_382968.jpg
t20170307095645_382970.jpg
t20170307095646_382971.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888