หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดบรรยาย หลักสูตร หลักความรู้แบบเร่งรัดเพื่อผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ หลักสูตร หลักความรู้แบบเร่งรัดเพื่อผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผ่านระบบ Web Conference เพื่อเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ภายในองค์กรให้มีความต่อเนื่อง และ เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางสาว ปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นายมงคล พวงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี และนางสาว เนื่องบุญ วรรณโก ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการปรับปรุงระบบ พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานและสามารถ นำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกรมฯ จะได้ทดสอบสมรรถนะองค์ความรู้และหาแนวทางพัฒนา บุคลากรต่อไป
t20170301145136_382830.jpg
t20170301145137_382831.jpg
t20170301145146_382833.jpg
t20170301145147_382834.jpg
t20170301145154_382836.jpg
t20170301145154_382837.jpg
t20170301145200_382839.jpg
t20170301145201_382840.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888