หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ด้วยเครื่องมือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri Map ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน และการลงตรวจศูนย์ PIPO ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
t20170228162851_382799.jpg
t20170228162853_382800.jpg
t20170228162900_382802.jpg
t20170228162900_382803.jpg
t20170228162907_382805.jpg
t20170228162908_382806.jpg
t20170228162914_382808.jpg
t20170228162915_382809.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888