หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น พิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 โดยมี ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมพระประยูรญาติ ทรงวางพานพุ่มสักการะในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารจัดการ การดำรงชีวิต ของตนเองด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี เพื่อให้รากฐานชีวิต มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
t20170227101740_382489.jpg
t20170227101741_382490.jpg
t20170227101751_382492.jpg
t20170227101751_382493.jpg
t20170227101800_382495.jpg
t20170227101800_382496.jpg
t20170227101807_382498.jpg
t20170227101807_382499.jpg
t20170227101814_382501.jpg
t20170227101814_382502.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888