หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ ณ วัดน้ำชำ หมู่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ ทำบัญชีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อสร้างเงินออม โดยมี นายพิทยา ปานอุทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888