หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปี 2551 สำหรับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 36 ตำบล จำนวน 70 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ครูบัญชี ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หรือศูนย์ปราชญ์ เป็นต้น และในวันเดียวกัน คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำหมู่บ้านชุมชนตัวอย่างที่บันทึกบัญชีสม่ำเสมอ และนำบัญชีครัวเรือนเข้าไปแนะนำในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละพื้นที่ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุขนาดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888