หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ไตรมาส 3 ) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่ละด้านให้บรรลุเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2551 ณ เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเกาะช้าง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ โดยมี นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888