หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมการบริหารจัดการสำนักงานตามภารกิจภายใต้บทบาทหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานตามภารกิจ ภายใต้บทบาทหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มในส่วนกลาง ได้ร่วมกันระดมความ คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มใน ส่วนกลาง รวม 102 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
t20170206120250_381676.jpg
t20170206120250_381677.jpg
t20170206120258_381679.jpg
t20170206120259_381680.jpg
t20170206120311_381682.jpg
t20170206120312_381683.jpg
t20170206120319_381685.jpg
t20170206120320_381686.jpg
t20170206120330_381688.jpg
t20170206120331_381689.jpg
t20170206120344_381691.jpg
t20170206120345_381692.jpg
t20170206120432_381694.jpg
t20170206120433_381695.jpg
t20170206120452_381697.jpg
t20170206120453_381698.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888