หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 เป็นประธานการประชุมติดตาม แผนการปฏิบัติงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย กับเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ และชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และ หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมและลงพื้นที่
t20170201142125_381405.jpg
t20170201142126_381406.jpg
t20170201142122_381408.jpg
t20170201142123_381409.jpg
t20170201142120_381411.jpg
t20170201142120_381412.jpg
t20170201142117_381414.jpg
t20170201142118_381415.jpg
t20170201142115_381417.jpg
t20170201142116_381418.jpg
t20170201142111_381420.jpg
t20170201142113_381421.jpg
t20170201142109_381423.jpg
t20170201142110_381424.jpg
t20170201142107_381426.jpg
t20170201142107_381427.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888