หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ของศูนย์ข้าวชุมชน และลงพื้นที่แปลงเกษตรของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี ของนายณรงค์ กลิ่นถือศีล ซึ่งมีครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรประจำศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ ผู้ช่วย รมว.กษ. ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรในพื้นที่ และขอบคุณส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยมี นางสางสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม หัวหน้าส่วน ราชการ และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การ ต้อนรับ
t20170131163558_381280.jpg
t20170131163559_381281.jpg
t20170131163555_381283.jpg
t20170131163556_381284.jpg
t20170131163553_381286.jpg
t20170131163554_381287.jpg
t20170131163552_381289.jpg
t20170131163551_381290.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888