หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และข้าราชการ ในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัด นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีการจัดแสดงการทำบัญชีของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
t20170131152636_381249.jpg
t20170131152637_381250.jpg
t20170131152634_381252.jpg
t20170131152634_381253.jpg
t20170131152631_381255.jpg
t20170131152632_381256.jpg
t20170131152629_381258.jpg
t20170131152630_381259.jpg
t20170131152626_381261.jpg
t20170131152625_381262.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888