หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมหลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6 โดยมีผู้สอบบัญชี ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็น สหกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1, 4, 5, 6, 8 และ 9 จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และ การรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูล เสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนแนวทาง และกำหนด วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของแต่ละสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170130134314_381029.jpg
t20170130134315_381030.jpg
t20170130134311_381032.jpg
t20170130134312_381033.jpg
t20170130134308_381035.jpg
t20170130134310_381036.jpg
t20170130134305_381038.jpg
t20170130134306_381039.jpg
t20170130134303_381041.jpg
t20170130134304_381042.jpg
t20170130134301_381044.jpg
t20170130134301_381045.jpg
t20170130134258_381047.jpg
t20170130134259_381048.jpg
t20170130134256_381050.jpg
t20170130134257_381051.jpg
t20170130134253_381053.jpg
t20170130134254_381054.jpg
t20170130134250_381056.jpg
t20170130134251_381057.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888