หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในพื้นที่ สตท.6
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 ลงพื้นที่ ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ผ่านการ คัดเลือกรอบแรกในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ได้แก่ นางสุดใจ ชมพูมี เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 ที่ได้มีการ นำบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และการสร้าง เครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ครูบัญชี ได้นำเสนอความคิดริเริ่มและความพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านการเป็นครูบัญชีอาสา ความสำเร็จในเชิง ปริมาณและคุณภาพ ผลงานการคิดค้น เทคนิคและวิธีการสอน การคิดนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายรายบุคคลมีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผล ลงไปสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
t20170130115418_380998.jpg
t20170130115419_380999.jpg
t20170130115425_381001.jpg
t20170130115426_381002.jpg
t20170130115433_381004.jpg
t20170130115433_381005.jpg
t20170130115440_381007.jpg
t20170130115441_381008.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888