หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ให้สมาชิกรับทราบ และร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ยังได้จับรางวัลเพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
t20170124152001_380656.jpg
t20170124152002_380657.jpg
t20170124151959_380659.jpg
t20170124151959_380660.jpg
t20170124151956_380662.jpg
t20170124151957_380663.jpg
t20170124151954_380665.jpg
t20170124151955_380666.jpg
t20170124151952_380668.jpg
t20170124151953_380669.jpg
t20170124151950_380671.jpg
t20170124151950_380672.jpg
t20170124151947_380674.jpg
t20170124151948_380675.jpg
t20170124151945_380677.jpg
t20170124151946_380678.jpg
t20170124151943_380680.jpg
t20170124151944_380681.jpg
t20170124151942_380683.jpg
t20170124151941_380684.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888