หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการศิลปาชีพ 2560 อ.สีชมพู
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางนันทิตา แพนขุนทศ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพ ภายใต้โครงการศิลปาชีพ 2560 เพื่อเป็นการทบทวนและส่งเสริม ให้สมาชิก เยาวชนนักเรียน และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ ได้มี ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้สามารถ นำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 225 คน ณ ศูนย์ ศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
t20170120155353_380500.jpg
t20170120155352_380501.jpg
t20170120155354_380503.jpg
t20170120155355_380504.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888