หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ผู้แทนจากสหกรณ์นิคมฯ ท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Version 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด สาขาพิมาย ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่รองรับการดำเนินธุรกรรมแบบมีสาขา สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีจากระบบเพื่อบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจ ซักถามวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ตนเองต่อไป โดยมี กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888