หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยครูบัญชีอาสา ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอำเภอ 7 อำเภอ
t20170119160225_380344.jpg
t20170119160226_380345.jpg
t20170119160223_380347.jpg
t20170119160223_380348.jpg
t20170119160221_380350.jpg
t20170119160221_380351.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888