หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร "นัดดาราชสิรินธร" โดยมี นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ใน์โรงเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมอาหารกลางวัน ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาได้เข้ามาช่วย ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888