หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อให้แนวทางการตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการรายงาน ประจำปี 2560 ของเขตพื้นที่ 15 และ16 ซึ่งเป็นการตรวจราชการ แบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจราชการ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง (13 เรื่อง) รวมถึงการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ รายงานและส่งข้อมูลข่าวสารกรณีมีเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้ทราบโดยเร็ว และให้มีการประชาสัมพันธ์งานตรวจราชการของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เมื่อมีภารกิจร่วมกับภูมิภาค โดยมีนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานชลประธานที่ 1 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
t20170116104337_379716.jpg
t20170116104338_379717.jpg
t20170116104334_379719.jpg
t20170116104335_379720.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888