หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางวรรณวนัช วันดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การกำกับดูแล และการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการดำเนินการ การกำกับดูแลสหกรณ์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
t20170116100329_379561.jpg
t20170116100330_379562.jpg
t20170116100327_379564.jpg
t20170116100327_379565.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888