หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ชนบท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวเอื้ออารี บุญรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอชนบท โดยมีนางบุญเต็ม สุดใจ เกษตรกรเจ้าของ แปลงเรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักการทรงงานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
t20170113154435_379530.jpg
t20170113154436_379531.jpg
t20170113154432_379533.jpg
t20170113154433_379534.jpg
t20170113154430_379536.jpg
t20170113154431_379537.jpg
t20170113154428_379539.jpg
t20170113154429_379540.jpg
t20170113154427_379542.jpg
t20170113154426_379543.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888