หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐาน ขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผล ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนแนวทาง และกำหนดวิธีการควบคุม ภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของแต่ละสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ได้ โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ ตรวจสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในกลุ่ม พร้อมรับการตรวจสอบในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 10 จำนวน 47 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170113110226_379468.jpg
t20170113110227_379469.jpg
t20170113110223_379471.jpg
t20170113110224_379472.jpg
t20170113110221_379474.jpg
t20170113110222_379475.jpg
t20170113110218_379477.jpg
t20170113110219_379478.jpg
t20170113110217_379480.jpg
t20170113110216_379481.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888