หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้ดูแลรักษาระบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม สามารถให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในหลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศและ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจการจัดระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับพนักงานสหกรณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4, 5, 8 และ 9 จำนวน 37 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170110123330_379375.jpg
t20170110123330_379376.jpg
t20170110123338_379378.jpg
t20170110123339_379379.jpg
t20170110123347_379381.jpg
t20170110123348_379382.jpg
t20170110123358_379384.jpg
t20170110123400_379385.jpg
t20170110123411_379387.jpg
t20170110123413_379388.jpg
t20170110123423_379390.jpg
t20170110123424_379391.jpg
t20170110123434_379393.jpg
t20170110123435_379394.jpg
t20170110123444_379396.jpg
t20170110123445_379397.jpg
t20170110123455_379399.jpg
t20170110123456_379400.jpg
t20170110123507_379402.jpg
t20170110123509_379403.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888