หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ผ่านระบบ Web Conference
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับการจัดอบรม หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
t20170109162456_379343.jpg
t20170109162456_379344.jpg
t20170109162504_379346.jpg
t20170109162505_379347.jpg
t20170109162512_379349.jpg
t20170109162513_379350.jpg
t20170109162520_379352.jpg
t20170109162521_379353.jpg
t20170109162530_379355.jpg
t20170109162530_379356.jpg
t20170109162538_379358.jpg
t20170109162539_379359.jpg
t20170109162550_379361.jpg
t20170109162551_379362.jpg
t20170109162600_379364.jpg
t20170109162601_379365.jpg
t20170109162611_379367.jpg
t20170109162613_379368.jpg
t20170109162624_379370.jpg
t20170109162625_379371.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888