หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแวงใหญ่
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่อำเภอแวงใหญ่ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการฯ โดยมี นายหนูกาล วิรุณละพันธ์ เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดหลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร และร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
t20170109151052_379250.jpg
t20170109151053_379251.jpg
t20170109151059_379253.jpg
t20170109151100_379254.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888