หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต.ห้วยโจด
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลห้วยโจด เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีและวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้อย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายบุคคล ในชุมชนให้รู้จักปรับใช้องค์ความรู้ด้านบัญชีให้สอดรับกับแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรจำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม ณ หอที่ทำการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
t20170106143526_379125.jpg
t20170106143526_379126.jpg
t20170106143532_379128.jpg
t20170106143533_379129.jpg
t20170106143540_379131.jpg
t20170106143541_379132.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888