หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.ให้สัมภาษณ์ประเด็นบทบาทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ชุมชนในมิติต่างๆ




เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับทีมงานโครงการ "พัฒนาเครือข่าย องค์กรชุมชน” จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (คีนัน) ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับบทบาทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ชุมชนในมิติต่างๆ รวมถึงอุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ชุมชนภายใต้กรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170104134816_378908.jpg
t20170104134817_378909.jpg
t20170104134812_378911.jpg
t20170104134813_378912.jpg
t20170104134601_378914.jpg
t20170104134606_378915.jpg
t20170104134621_378917.jpg
t20170104134620_378918.jpg
t20170104134809_378920.jpg
t20170104134809_378921.jpg
t20170104134805_378923.jpg
t20170104134641_378924.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888