หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การกำกับดูแลและ การทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” เพื่อพัฒนาสมาชิก สหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการ การกำกับดูแลสหกรณ์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็ง ให้กับสหกรณ์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ณ สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด อำเภอแวงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด อำเภอมัญจาคีรี และ สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
t20170104122422_378722.jpg
t20170104122423_378723.jpg
t20170104122430_378725.jpg
t20170104122431_378726.jpg
t20170104122439_378728.jpg
t20170104122440_378729.jpg
t20170104122446_378731.jpg
t20170104122447_378732.jpg
t20170104122500_378734.jpg
t20170104122500_378735.jpg
t20170104122532_378737.jpg
t20170104122533_378738.jpg
t20170104122544_378740.jpg
t20170104122545_378741.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888