หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบปี 2560 รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ดูแลรักษาระบบได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีการพัฒนา เพิ่มเติม สามารถให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เข้าใจในหลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภัย ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจการจัดระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อม ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุภฤกษ์ เทศรำพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ็ม ซี จำกัด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2 และ 10 จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170104114828_378629.jpg
t20170104114828_378630.jpg
t20170104114836_378632.jpg
t20170104114837_378633.jpg
t20170104114844_378635.jpg
t20170104114845_378636.jpg
t20170104114851_378638.jpg
t20170104114852_378639.jpg
t20170104114859_378641.jpg
t20170104114902_378642.jpg
t20170104114914_378644.jpg
t20170104114915_378645.jpg
t20170104114930_378647.jpg
t20170104114931_378648.jpg
t20170104114944_378650.jpg
t20170104114945_378651.jpg
t20170104114955_378653.jpg
t20170104114956_378654.jpg
t20170104115005_378656.jpg
t20170104115005_378657.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888