หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2560เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบ ดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีนายณรงค์ คงมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น
t20161226133055_377973.jpg
t20161226133056_377974.jpg
t20161226133054_377976.jpg
t20161226133053_377977.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888