หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการอาหารกลางวัน” แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อให้ นักเรียนรู้จักการบันทึกบัญชี และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวินัยทางการเงิน รู้จักการ ฝึกการคำนวณ การอ่านเขียน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางบัญชีในกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูและนักเรียนในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ ห้องทองพูล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวว่า การจัดทำบัญชีมีประโยชน์ และมีความสำคัญ นอกจากนักเรียนมาเรียนรู้ในการจัดทำบัญชีของกิจกรรม สหกรณ์นักเรียนแล้ว อยากให้คุณครูได้กำชับให้นักเรียนได้จัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้ง 7 โรงเรียนด้วย
t20161226131417_377942.jpg
t20161226131418_377943.jpg
t20161226131423_377945.jpg
t20161226131424_377946.jpg
t20161226131431_377948.jpg
t20161226131431_377949.jpg
t20161226131437_377951.jpg
t20161226131438_377952.jpg
t20161226131447_377954.jpg
t20161226131448_377955.jpg
t20161226131455_377957.jpg
t20161226131456_377958.jpg
t20161226131505_377960.jpg
t20161226131506_377961.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888