หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์ นักเรียน” ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 20 โรงเรียน รวม 80 คน เพื่อเสริมสร้างแนวคิด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี และให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองครอบครัวและชุมชน รู้จัก การใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคง ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
t20161226130719_377911.jpg
t20161226130720_377912.jpg
t20161226130726_377914.jpg
t20161226130726_377915.jpg
t20161226130732_377917.jpg
t20161226130733_377918.jpg
t20161226130739_377920.jpg
t20161226130740_377921.jpg
t20161226130747_377923.jpg
t20161226130747_377924.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888