หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หลักสูตร "อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ สามารถวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความมีวินัยทาง การเงินที่ดี และสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ และผู้ช่วยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20161226125727_377880.jpg
t20161226125728_377881.jpg
t20161226125735_377883.jpg
t20161226125736_377884.jpg
t20161226125743_377886.jpg
t20161226125744_377887.jpg
t20161226125750_377889.jpg
t20161226125751_377890.jpg
t20161226125801_377892.jpg
t20161226125802_377893.jpg
t20161226125811_377895.jpg
t20161226125811_377896.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888