หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดฝึกอบรมโครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 6
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จัดฝึกอบรม "โครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 6" ให้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย จำนวน 21 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 63 รูป โดยมีวิทยากร จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ให้ความรู้การจัดทำบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง ณ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งหวังพัฒนานักเรียนสามเณรให้เห็นความสำคัญของการจัดทำ บัญชี ตลอดจนปลูกฝังให้สามารถนำบัญชีไปช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียน คนในชุมชน รู้รายรับ–รายจ่าย เพื่อสร้างวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
t20161226124708_377849.jpg
t20161226124709_377850.jpg
t20161226124716_377852.jpg
t20161226124717_377853.jpg
t20161226124724_377855.jpg
t20161226124725_377856.jpg
t20161226124733_377858.jpg
t20161226124734_377859.jpg
t20161226124742_377861.jpg
t20161226124742_377862.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888