หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้ดูแลรักษาระบบได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีการพัฒนา เพิ่มเติม สามารถให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เข้าใจในหลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภัย ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจการจัดระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อม ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานสหกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติ จากคุณสุภฤกษ์ เทศรำพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ็ม ซี จำกัด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3, 6, 7 และ 10 จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20161226120608_377787.jpg
t20161226120609_377788.jpg
t20161226120618_377790.jpg
t20161226120619_377791.jpg
t20161226120627_377793.jpg
t20161226120628_377794.jpg
t20161226120635_377796.jpg
t20161226120636_377797.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888