หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. สร้างการรับรู้ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯ (S-Curve) กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง นโยบายที่สำคัญและแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรฯ แก่บุคลากรในสังกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ในการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ Video Conference นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในสังกัดทั้งในระดับ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิรูปภาคการเกษตร อย่างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯ (S-Curve) กับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมทั้ง นโยบาย ที่สำคัญและแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ อธิบดีบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ได้เน้นย้ำว่า ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน และให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงฯ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนี้ ได้สั่งการให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เป็นรายเดือน เพื่อการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ด้วย
t20161223221919_377694.jpg
t20161223215226_377695.jpg
t20161223222035_377697.jpg
t20161223222023_377698.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888