หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยภูมิ นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวรัชดา โล่ห์นารายณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด นำเกษตรกรในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ จำนวน 20 ราย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายประสิทธิ์ ขึ้นภูเขียว ครูบัญชีอาสา หมู่ 17 ตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดำเนินชีวิต และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้รู้จักถึงประโยชน์ของ การบันทึกบัญชี เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
t20161223142724_377662.jpg
t20161223142725_377663.jpg
t20161223142722_377665.jpg
t20161223142722_377666.jpg
t20161223142720_377668.jpg
t20161223142720_377669.jpg
t20161223142718_377671.jpg
t20161223142718_377672.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888