หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม จัดอบรม หลักสูตร "การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม โดยมี นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "การกำกับดูแล และการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ภายใต้ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำธุรกรรมทาง การเงินกับสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของสหกรณ์ ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีนางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยนางสาวพัชรา เถลิงศักดาเดช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สมาชิกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ การทำ ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้าง วินัยการใช้เงิน และเก็บออมเงินสำหรับตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด อ.เมือง จ.นครปฐม
t20161223141358_377631.jpg
t20161223141359_377632.jpg
t20161223141356_377634.jpg
t20161223141357_377635.jpg
t20161223141355_377637.jpg
t20161223141354_377638.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888