หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมสอนแนะ การจัดทำบัญชี รับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ ความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดระยอง ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การบูรณาการการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตามหลัก ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มี ศักยภาพ (Zoning) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
t20161223140259_377600.jpg
t20161223140259_377601.jpg
t20161223140257_377603.jpg
t20161223140257_377604.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888