หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "การกำกับดูแล และการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ภายใต้ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำธุรกรรมทาง การเงินกับสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของสหกรณ์ ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีนางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยนายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง สมาชิกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ การทำ ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการ สร้างวินัยการใช้เงิน และเก็บออมเงินสำหรับตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
t20161223125000_377569.jpg
t20161223125001_377570.jpg
t20161223125008_377572.jpg
t20161223125009_377573.jpg
t20161223125015_377575.jpg
t20161223125017_377576.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888