หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการ วางแผนการเกษตร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ปรับ เปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ของตน โดยมี นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ พร้อมด้วยนางนงนุช บุญมาเลิศ และนางสาววาสนา มีบุญ ครูบัญชีอาสาจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
t20161223123352_377538.jpg
t20161223123353_377539.jpg
t20161223123359_377541.jpg
t20161223123359_377542.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888