หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สหกรณ์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน แก่สหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ในสหกรณ์ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงิน กับสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิษณุ ชินะกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ จำนวน 39 ราย (ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20161223121843_377476.jpg
t20161223121844_377477.jpg
t20161223121850_377479.jpg
t20161223121851_377480.jpg
t20161223121856_377482.jpg
t20161223121857_377483.jpg
t20161223121902_377485.jpg
t20161223121903_377486.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888